Vælg en side

Generalforsamling 2020

Referat for Generalforsamling Mensalgaard Golfklub 5 december 2020.
(der var fremmødt 28 stemmeberettiget).
Formanden bød alle velkommen til denne forsinket generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelse foreslog Herbert Duholm, som blev godkendt af forsamlingen.
Herbert berettede at indkaldelsen var foretaget d. 19/11 med vedhæftet regnskab, hvorfor varsling var godkendt i forhold til vedtægterne, og der var indsigelser imod dette.
Henrik Sandberg spurgte om der kunne byttes om på punkt 5 og 6 på dagsorden, da han mente hans forslag, gjorde punkt 5 overflødig . Bestyrelsen accepterede dette.
2. Formandens beretning.
Sæsonen startede jo noget anderledes end tidligere år, grundet Covid-19, men ved hjælp af sund fornuft og remedier, kunne vi heldigvis holde klubben åben, og slå til den lille runde som vi elsker.
Søren, John samt mandagsholdet og mange andre har gjort et stort stykke arbejde for at holde banen i en rigtig god stand, og det vil jeg på er lykkedes dem over alt forventning, af store ting er udvidelserne af tee 1 og 5. Der skal der også lyde en stor tak til Finn og Gunnar, for at de har holdt maskinparken kørende, det har ikke være lige nemt hele vejen. Men et stort tak til jer alle fra bestyrelsen .
Janne og Jens har også ydet et stort stykke arbejde med at få malet klubhuset.
Der skal lyde en tak til alle medlemmer som igennem sæsonen har ydet stort som småt.
Vi spillet regionsgolf som vi plejer, dog uden nogen finaleplads, men en masse hyggelige timer på banen og spisningen efter disse matcher.
Vi har afholdt Greensome (32 deltagere), Four some sponseret af Kim Bours (18 deltagere) samt hulspil med (26 deltagere), som er blevet holdt i gang Allan, hvilket ikke er en nem opgave, da kommunikation er en svær ting, men der skal lyde stor tak for din indsats Allan.
Vi har også afholdt de efterhånden traditionelle 8 turneringer i løbet af sæsonen, desværre med et rimelig varieret deltager antal, lavest 26 højest 44 med et gennemsnit på 33 deltagere, det må vi se om vi kan for løfte, vi takker vores sponsorer, Auto Shop Holbæk Nissan, CC autoservice Nyk Sj. , Royal Unibrew, Dan Bolig Ellinge Lyng, Den Gamle Fragtmand ved Vagn Jensen, Cavo Trading, Fårevejle Indoor uden dem kun det ikke lade sig gøre.
Som noget nyt har vi haft sponsor på herreaften, ved NTG, de skal også have stor tak, havde man tegnet aktier i selskabet, da aftale blev lavet, havde man i dag fordoblet sine penge.
Damer har tradition tro også mødtes hver mandag.
Bo har kørt kanin aften flere fredage i år med træning først, for at slutte af med 9 huller, hvilket har været utrolig værdsat af deltager, såvel nye som gamle spillere, stor tak for det Bo.
Rejseholdet har været i gang med 2 arrangementer, i start juli var der en flok på weekend tur en Royal Oak i Jels, det var desværre ikke den bedste weekend, da det var den weekend hvor der faldt mest regn, det var så slemt at man ikke kunne finde lempelse på green, så søndagens runde blev helt opgivet. Dette blev der så kompenseret for ved, at der blev afholdt en lille turnering for deltagerne her i klubben med spisning. Håber ikke dette har skræmt folk fra at deltage næste år, hvis der kan arrangeres en tur igen.
Rejseholdet har også været en tur i Golfklub Harrekær, hvor der desværre kun var 9 deltagere, men dem som deltog fik en god dag.
Der skal lyde en tak til Gunnar og Eigil for at arrangerer disse turer.
Så har vi selvfølge også afviklet klubmesterskabet, i år blev det afviklet start august , i håb om bedre vejr end vi haft de sidste par år i september, og vi må sige vi var heldige, at det vejrmæssigt var en god golf weekend.
Klubmester blev Jette Balle og Benny Østergård Larsen, vinder af B-rækken blev Erling Reno Larsen.
Sæsonen 2020 blev også året hvor Kirsten valgte at stoppe i shoppen, hvor hun trofast har stået i 10 år og varetaget klubbens interesser på bedste vis, der skal herfra lyde den største tak for den indsats Kirsten har ydet klubben.
Der skal også lyde en stor tak til Janne, Bo og Pia for at have holdt shoppen åben i weekenden efter Kirsten trak sig tilbage.
3. Regnskabet blev gennemgået af kasseren, der var ingen anmærkninger fra forsamlingen, der havde dog været en fra revisorerne, om at indkøbt benzin skulle periodiseres.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
4. Budgettet for 2021 blev gennemgået, med anmærkning om at der ikke var taget højde for de nu kendte faktorer som udmeldelser, forbrug på maskiner.
Henrik Sandberg spurgte indtil om der ikke kunne bruges/budgetteres mere til medlemsrekruttering.
5. Forslag blev trukket tilbage grundet løsning i andet forslag.
6. Forslag fra medlemmerne.
Forslag:
Det foreslås, at Mensalgaard Golfklub indkøber et billard/pool-bord til opstilling i klubhuset til medlemmernes festlige afbenyttelse.
Begrundelse:
Bordet og aktiviteter omkring dette skal styrke det sociale fællesskab klubmedlemmerne imellem hele året,
men især i den kolde tid.
Billard og pool kan endvidere støtte øje-hånd-koordinering og finmotorik i almindelighed, hvilket kan indvirke positivt på golfspillet.
På fleres og egne vegne, Søren Knak.
Søren Knak
Søren Knak blev rost for sit forslag, som desværre ikke på nuværende tidspunkt kan økonomisk funderes,
Grundet pris på minimum Kr. 7.000,- for et bord, samt med vores El opvarmet fællesrum, er temmelig bekostelig at opvarme. Rune Balle spurgte om ikke det på sigt var en ide at for varmepumpe til fællesrummet også, hvilket vil reducerer omkostningen til opvarmning, Erik svarede at dette ville være en her nu omkostning på ca. 15.000,- som man desværre ikke kan for tilskud til, da vi betragtes som erhverv.
Forslaget blev nedstemt.
Forslag
Jeg synes klubbens hjemmeside godt kunne trænge til en opgradering…både layout- og funktionsmæssigt. Jeg vil rigtig gerne bidrage med frivilligt arbejde i vores herlige klub, men jeg kan hverken køre eller reparere alle plæneklippermaskinerne mv. Jeg er til gengæld ret god til at lave hjemmesider… Derfor har jeg brugt en del tid på at lave en ny og mere moderne udgave af www.mensalgaardgolfklub.dk En hjemmeside der er 100% responsiv (virker på mobile enheder), har medlemsafdeling til medlemsinfo og visning af alle medlemmer med deres data. Der er tilknyttet nyhedsbrevmodul fra Mailchimp.com, synkroniseret kalender fra Google Calender, overvågning af besøg via Google Analytics osv. Alt i alt en ret professionel side, når jeg selv skal sige det. Mit forslag til den nye hjemmeside kan besøges på denne midlertidige adresse: https://www.siteconstructions.com I kan logge ind som testmedlem for at se eksempel på medlems oplysninger: Brugernavn: Test Password: test123
Henrik Sandberg
Henrik Sandberg havde stillet et forslag om at lave en opdateret hjemmeside, som også skal kunne håndterer sider til kun medlemsbrug, hvor blandt andet regnskab og referater kunne ligge, som kun vedrører medlemmer, og ikke gæster. Bestyrelsen valgte at ville arbejde viderer med Henrik om dette forslag. Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at gå ind på side, kigge på det, og komme med ros såvel som ris, og mangler hvis dette skulle være tilfældet.
Forslag om forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at sælge de 4 hektar jord til også at gælde 2021.
Forslaget blev godkendt.
Gitte Nielsen har forslået at vi fejre klubbens 20 års jubilæum i 2021, til at blive fejret i uge 20, med en masse gode initiativer/forslag.
Forslaget blev godkendt, og der vil blive nedsat et udvalg, og interesserede må meget gerne melde tilbage til klubben.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Tom C. Mortensen blev genvalgt som formand.
Jan G. Frederiksen blev genvalgt.
Bo Fosgaard blev genvalgt.
8. Der skulle være valg af ny kasser, da Erik Bohn desværre har valgt at trække sig før tid.
Der var ingen i forsamlingen som ønskede at være kasser. Bestyrelsen pege på Kay Trantoft som bestyrelsesmedlem, som blev valgt af forsamlingen. Bestyrelsen må nu konstituerer sig, og finde en løsning på manglende kasser. Erik vil være behjælpelig med kontingent opkrævningen i januar 2021.
9. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år.
1. suppleant. Søren Knak.
2. suppleant. Benny Sehested.
10. Valg af revisorer.
Eigil Jacobsen blev genvalgt.
Bo Leinum blev valgt.
Revisor suppleant. Erik Bohn
11. Formanden ville gerne takke Erik Bohn for samarbejdet, samt rose ham for den indsats han har ydet igennem de sidste 4 år, Erik’s ildhu vil blive savnet. Formanden takkede også Kurt Kristensen for hans tid som revisor, samt Eigil Jacobsen for hans indsats i turneringsudvalget, sponsorudvalget samt rejseholdet og glæde ved han fortsætter som revisor.
Bo Fosgaard, berettede om Janne og Pia og han selv, havde kørt shoppen videre efter Kirsten havde stoppet, men også at de ville fortsætte, men at dette krævede flere frivillige, så folk måtte meget gerne melde deres interesse hvis de er frisk på at hjælpe, samt ideer til at generer mer omsætning. Der har været snakket f.eks fri kaffe for et årskort på kr. 100,-, øl klippekort for at begrænse transaktioner.
John Paulsen nævnte også at der er mange udvalg i klubben, og disse ikke kun behøver at bestå af bestyrelsesmedlemmer, så hvis man interesseret så meld ud. Henrik Sandberg sagde han godt ville være med i et rekrutterings udvalg, Bo Fosgaard meldte med det samme at han var klar.
Til sidst takkede Formanden for sæsonen 2020, og ønskede alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

—————————

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00