Vælg en side

Bestyrelsesmøde 27. juni 2021

                                                                                                                                                                d.29/6-2021

Referat:

                                                    Bestyrelsesmøde afholdt d. 27/6-2021

                 Deltagere: Tom, Bo, Gunnar, John, Finn og Kay.  (afbud Jan).

                 Agenda:    1. Nyt siden sidst

       1. Økonomi / Medlemsstatus

       2. Shop

       3. Banen

                                    5.Turnering/Rejsehold

       1. Maskinpark

        Sponsor status

       2. Fastlæggelse af næste møde                                                                                             

       3. 9. Evt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Punkt 1.     Ingen nævneværdige nyheder siden sidst.

Punkt 2.    Økonomien er stabil.

                 Der er en rimelig tilgang af nye medlemmer, der bla. andet deltager på herreaftenen.

                Der arbejdes stadig med medlemmer i restance.

Punkt 3.    Bemandingen af Shoppen køre fint, flere tager gerne en ekstra tørn,

                                   når der er behov for det.

                                   Rengøringen er også super.

                                   Der arbejdes stadig på nye tiltag/udbud i shoppen.

                                   Sidste nyt. Det vil fremover blive muligt at købe is.

                                   John vil stå for de første indkøb.

Punkt 4.    Banen. Bunkerne skal opprioriteres, så de står mere velplejet.

                                   Der er planer om ændringer/forbedringer af flere.

                                   Naboen til hul 8/tee sted, har udtrykt ønske om beskæring af 2                                                               birketræer for bedre udsigt. Det har bestyrelsen besluttet af opfylde.

                                   Stor ros til alle frivillige, der gør banen og klubhuset attraktive.

Punkt 5.     Turnering/rejsehold. Turneringsansvarlige

                                    udpeger til hver turnering 2-3 medhjælpere, så de ikke står alene                                           med det praktiske.

                                    Næste turnering er Royal Unibrew.

                                    Finn, Tom og Bo vil være ansvarlige.

                                    Ved kommende turneringer vil morgenmaden være fra kl. 8.

                                    Rejseholdet nedlægges, hvis der ikke er andre der vil tage over.

                                    Gunner stopper.

Punkt 6.    Maskinpark. Finn gør et kæmpe arbejde sammen med andre, for at

                                   holde gang i maskinparken.

                                   Lille Green maskine er på næsten Ok!

                                   Grå arbejdsbil har været på ekstern værksted, men er vurderet til at

                                   blive for dyr at blive reparere. Hentes hjem.

Punkt 7.    Sponsor status. Der vil fremover blive mere klare linjer om sponsore

                                   og sponser beløbstørrelser.

Punkt 8.    Fastlæggelse af næste møde.

                                   Det bliver søndag d. 8 august kl 9 i klubhuset.

Punkt 9.    evt. Alle kan glæde sig til et fødselsdags arrangement i efteråret.

                                   Det vil blive slået op på klubhusets opslagstavle.

                                  

                                   Ref.  Kay

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00