Vælg en side

Bestyrelsesmøde 21. april 2021

Referat.
Bestyrelsesmøde afholdt i klubhus lørdag d. 10/4-2021.
Deltagere: Tom, Jan, Bo, Finn, Gunnar, John og Kay.

Punkt 1: Valg af referent/sekretær.
Kay valgt som ny referent/sekretær i stedet for John, som har nok at se til.

Punkt 2: Bagskabe.
Der vil blive sat sedler på bagskabene, som man selv udfylder med navn og medlemsnummer, så
listen over lejerne af bagskabe kan blive opdateret.

Punkt 3: Sponsorer.
John er formand for sponsorudvalget og vil kontakte de forskellige personer, som har kontakten til
den enkelte sponsor af de forskellige turneringer. Kontaktpersonen står for præmieindkøb til
turneringen evt. sammen med John.
Sponsoratstørrelse er min. 3000 kr, som primært bruges på indkøb af præmier.
Vedrørende klappræmier er det vedtaget, 1 præmie pr. 8 deltagere.
(Skal der være et min antal deltagere ved en turnering?)
Gæster som tilmelder sig en turnering, betaler 100 kr i greenfee ud over deltagergebyr.
Bo vil undersøge, om det er muligt at annoncere vores turneringer i lokalavisen (Odsherred Nyt)

Punkt 4: Shoppen og rengøring.
Bo er ansvarlig og har samlet et rengøringsteam på 8 personer til rengøring af klubhuset. Der er
indkøbt rengøringsartikler/udstyr, som er placeret i skabet ved toilet 2.
Bo har også lavet en vagtplan for shoppen, som desværre endnu ikke er hel komplet.
Der mangler personer som vil tage vagten til 2 dage. (torsdag og lørdag).
Shoppen vil være åben fra kl. 9 – 14.
Lovlig antal personer, som må være i shoppen samtidig vil blive synliggjort ved opslag på døren.
Sortimentet i shoppen vil løbende blive vurderet.
Bo har desuden en opdateret liste over nøgleindehavere til shoppen.

Punkt 5. Banen.
John ansvarlig.
Enighed i bestyrelsen om, at der ønskes mere rough på vores bane og fairway’s klippet med kurvede
kanter til rough. Skitse kan evt. udformes ved hjælp af google maps. Tom og John vil holde møde
med Søren om plan for klipning.
Yderligere frivillige til klipning af banen er: Claus, Kim L, Johnny, John og Kurt.
John indkøber nye next tee skilte (12 stk), så der også er til par 3 banen.
Der indkøbes også nye river efter behov, efter Gunnar og John har gennemgået, hvad vi har i laden.
Stolpeplaceringer på hullerne, vurderes i forhold til klipning.
Græs omkring tee-sted ved hul 9 klippes, så trafikken ledes hen mod stien.
Det tilstræbes at vi får ensartet bunkers på hele banen.
Afvandings rende ved hul 4 lukkes efter nedlægning af drænrør ud til åen. Der monteres
filter/bøjning så tilstopning undgås.
Sprøjteplan for banen sørger John for med ekstern hjælp.
Tom vil modtage dokumentation for brug af anvendte sprøjtemidler.

Punkt 6. Maskinpark.
Finn er ansvarlig for maskinparken sammen med de forskellige brugere.
Alle maskiner er tjekket og Finn har brugt vinterpausen til de nødvendige reparationer.
Dette gælder dog ikke Vertikalskæreren som separat vil blive undersøgt for brugbarhed.
Finn og John gennemgår maskinparken med brugerne og udarbejder en tjekliste angående
vedligehold af maskinerne.
Lån af Prikkemaskine til greens undersøges.

Punkt 7. Turneringsudvalg.
Turneringsudvalget består af Gunnar assisteret af Tom, Finn og Allan. (evt. Per)
Gunnar er koordinator for regionsgolf og kaptajn for C–holdet.
Søren Knark er kaptajn for D-holdet.

Punkt 8. Klubhuset.
Bo har udfærdiget et forslag til 4 nye former for medlemskab for at gøre det mere attraktivt at tegne
medlemskab hos Mensalgaard. Det kunne synliggøres med forskellige farver på bagmærker.
Hjemmesiden opdateres med nye mailadresser, årstal og div. og rettes til vedrørende golfkørekort.
Bestyrelsen vil evt. invitere Henrik, som på sidste års generalforsamling tilbød at skabe en ny og
bedre hjemmeside, til næste bestyrelsesmøde.
Forberedelse til mødet kunne være at gennemgå nuværende hjemmeside og se Henriks oplæg.

Næste bestyrelsesmøde er d. 8 maj kl. 9 i klubhuset.

Mvh Kay

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00