Vælg en side

Generalforsamling 2021

Generalforsamling Mensalgaard Golfklub 2021.
Lørdag 19 Marts Kl : 10.00

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

l. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.(kun på lige år)
8. Valg af næstformand, kasserer og sekretær, samt et bestyrelsesmedlem(kun på ulige år).
    Næstformand Gunnar Espensen (modtager genvalg)
   Bestyrelsesmedlem John Paulsen (modtager genvalg)
   Bestyrelsesmedlem Kay Trantoft (modtager genvalg)
   Bestyrelsesmedlem Finn Poulsen (modtager genvalg)
9. Valg af 1.suppleant og 2. suppleant for 1 år.
10. Valg af revisor og evt. revisor suppleant.
11. Eventuelt

 

Generalforsamlingen blev afholdt Lørdag d.19-3 og mere herom senere når et referat er færdiggjort.

Flaget blev hejst til tops og stort tak til Bernadette for restaurering at vort flossede flag.

Og som køer der kommer på græs…. Herligt at Golfsæsonen er i gang.

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00