Vælg en side

Udmeldelse

Husk regler ved udmeldelse

Husk reglerne for udmeldelse/skift af medlemskategori.

Udmeldelse af golfklubben skal ske skriftlig til bestyrelsen via mail eller brev.

Iht. klubbens vedtægter sker udmeldelse til et årsskifte og skal være klubben i

hænde senest 31. december. Så hvis klubben ikke har modtaget en udmeldelse

senest 31 december, så fortsætter medlemskabet endnu et år og du er dermed forpligtet til at betale.

Det er klubben der forestår opkrævningen og ved manglende betaling kan klubben vælge at indberette medlemmet til RKI. Så hvis du planlægger at stoppe eller skifte klub, så husk fristen for udmeldelse.

mvh

Bestyrelsen

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00