Vælg en side

Generalforsamling 2022

Mensalgaard Golfklub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Søndag d. 27 november 2022 i klubhuser kl 10.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubben

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemkontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg:

a: Formand (Tom): Genopstiller ikke

b: Bestyrelsesmedlem Bo: Genopstiller

c: Bestyrelsesmedlem Jan Guldberg: Genopstiller

8. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant for 1 år

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

10. Eventuelt

 Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 5. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med Kr 300,- for alle på nær greenfee medlemmer, grundet generelle prisstigninger, dog er de Kr 100 til genbehandling ved næste generalforsamling, afhængig af energi prisniveauet, så skulle det falde tilbage til niveau før energi krisen, kan det fjernes igen

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00