Vælg en side

Bestyrelsesmøde 3- februar 2024

Lørdag d. 3/2-2024

Bestyrelsesmøde i Grøndals Centret.

Deltagere: Tom, Bo, Gunner, Jan, Finn, John og Kay.

 

Punkt 1: Hvor står vi økonomisk

Jan gennemgik regnskabet, økonomien er pt god, men vi har mistet

rigtig mange medlemmer.

Punkt 2: Ny ejendomsvurdering, hvad betyder det.

Tom orienterede om den nye ejendomsvurdering, og hvad den betyder

økonomisk for klubben. Kan ikke ankes nu, da den er foreløbig.

Punkt 3: Indkøb af ny green klipper.

Det blev besluttet at gå videre med indkøb af green klipper, som er

synet af Finn og John.

Punkt 4: Indkøb af vandings computer.

Der vil blive indhentet tilbud på ny computer til styring af vandings anlæget, og også tilslutning af samme.

Punkt 5: Dato for Flaghejsning:

Det bliver lørdag d. 16 marts kl 10. Der kan spilles golf, hvis banens

tilstand tillader det!

Punkt 6: Golfens dag.

Tom orienterede om at klubben er tilmeldt som sidste år, men at datoen

endnu ikke er fastsat.

Punkt 7: Pay and play modul til golfbox.

Det vil være muligt for Pay and play spillere at booke tid på banen

med det nye modul til golfbox.

Punkt 8: Turneringer.

Der vil blive arbejdet på at klubben kan afholde ligeså mange turneringer som sidste år, og en eller flere interne.

Pink Cup vil også blive afholdt (Bo).

Punkt 9: Fast Green keeper ved Jan Dau.

Gunnar har skaffet kontakt til en pensioneret green keeper, som

tilbyder hjælp til vedligehold af vores bane.

Gunner inviterer Jan med til vores næste bestyrelsesmøde.

Punkt 10: Maskinparken.

Finn fortalte om status på maskinparken. Har indkøbt nødvendige

reservedele og er i gang med reparationerne. Det er nødvendig med en oprydning i laden, både på grund af nye maskiner, men også for at

komme af med gammelt golfudstyr, som har stået urørt i årevis.

Punkt 11: Rotte/køkken status.

John orienterede om arbejdet der foregår i klubhuset. Har kontakt til

både Tømrer og Vvs mand. Forhåbentligt færdigt inden åbning af

sæsonen.

Punkt 12: Evt.

Der skal anskaffes en ny computer til klubben. I første omgang ser

John i sine gemmer.

Ny gril, da den gamle er udtjent. Igen John, som har givet klubben

et tilbud på en brugt gril.

Jan lægger referat på klubbens hjemmesideuden underskrifter.

Der foreslås tiltag til medlems rekruttering.

Greenfee til turneringer for ikke fuldtidsmedlemmer er 100 kr.

Der vil blive arbejdet på en golftur for medlemmer. Der tænkes

på en tur til Sverige. John med hjælper.

Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag d. 2 marts kl 10 i klubhuset.

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00