Vælg en side

Bestyrelsesmøde 11. september 2021

  1. 16/8 – 2021

                                            Referat:

                                            Bestyrelsesmøde afholdt d. 8 august 2021.

Deltagere:     Tom, Gunnar, Bo, Finn, John og Kay. (afbud Jan).

Punkt 1:         Økonomi:

                                           

                                            Regnskabsåret er slut.

                                            Økonomien er rimelig, men sårbar. (Hvis der kommer større uforudsete udgifter)

                                            Der vil være tilbud til nye medlemmer, som melder sig ind efter 1/8 – 2021.

                                            Vi er pt.  I alt 309 medlemmer.

                                            Kvinder  66 medlemmer.

                                            Mænd   243 medlemmer.

                                            Der er kommet knap 20 medlemmer i år, men der desværre også mange der er                                                 stoppet.        

                                            Da der mangler overblik og registrering af Backskabe, vil der blive oprettet

                                            et skema/regneark over lejere og betalingsstatus.

                                            Det samme gælder for buggies.

                                           

Punkt 2:         Shop

                                            Shoppen kører godt, alle yder en flot indsats. Bo har indkøbt handsker.

                                            Udvalget af varer evalueres med henblik på næste sæson.

                                            Klubhuset fremstår rent, tak til rengøringen.

Punkt 3:         Banen

                                            Her bliver der også gjort en stor indsats af mange, så banen altid fremstår

                                            veltrimmet.

                                            Klubben (John) vil prøve at få en DGU konsulent ud, til besigtigelse af banen og

                                            forhåbentlig få gode ideer på forbedring/vedligehold af samme.

                                            Der vil stadig være mange opgaver til mandagsholdet.

                                            Der er sten der skal flyttes, hæk der skal klippes, vedligehold af klubhus, vandløb

                                            der skal renses osv.

Punkt 4:         Turnering

                                            Næste turnering er Auto-shop Holbæk Nissan.

                                            Allan er turneringsleder.

  Punkt 5:         Maskinpark:

                                            Maskinparken er tjekket og kører ok.

                                            Ros til mekanikholdet.

Punkt 6.         Sponsore:

                                            Klubben vil kontakte de nuværende sponsore om den fremtidige sponsorstøtte.

Punkt 7:         Forslag til næste generalforsamling.

                                            Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af regnskabsperiode, samt                                                                                udmeldningsfrist.

Punkt 8:         Næste møde bliver d. 12 september kl 9 i klubhuset.

Punkt 9:         Evt: Slut

                                            Så blev det tid til lidt golf

                                            Ref.               Kay

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00