Vælg en side

Bestyrelsesmøde 8- oktober 2022

                                Lørdag d. 8/10-2022/kl.10

                             Bestyrelsesmøde.

                            Deltagere: Tom, Bo, Jan, Kay, John, Gunnar. Afbud Finn

 

                 Punkt 1:   Økonomisk status:

                                                    Regnskab er hos revisor.

                 Punkt 2:   Generalforsamling:

  1. Hvornår:             Søndag d. 27/11-2022  kl. 10 i klubhuset.

  1. På valg:     Formand (Tom)           Genopstiller ikke

                        Kasser (Tom))                 Genopstiller ?

                        Bo Fosgaard                 Genopstiller

                        Jan Guldberg                 Genopstiller

                                                   

    1. Kontingent: Stigning 200 kr

                              Undtaget  Greenfee medlemmer.

         Evt:              Mere hjælp til turneringer/morgenbord.

                 Punkt 3:   Stærekasser:

                                                    Der er indkøbt 50 stk`s til 40 kr.

                                                    Køb af stolper til stærekasserne er undervejs.

                 Punkt 4:   Hjemmesiden:

                                                    Bo Fosgaard og Jan Frederiksen arbejder på opgaven.

                 Punkt 5:   Banen:

                                                    Mange hjælper.

                                                    Greens vil blive vertikalskåret og der vil blive eftersået.

                                                    Områder på greens kan blive afspærret, evt via spray/blå.

                                                    Forslag om nye/andre Tee steder.

                 Punkt 6:   Maskinparken:

                                                    Bliver løbende serviceret.

                                                    Evt lån af prikkemaskine fra Odsherred golfklub.

                 Punkt 7:   Vandingsanlæg:

                                                    Pumpen er igen til service.

                                                    Suger røret i søen slam?

                                                    Jan Guldberg undersøger problemet omkring vandingscomputer.

                 Punkt 8:   Turneringer:

  1.                              Åbne turneringer:

                                                   Kun 1 præmierække ved lave antal tilmeldinger.

                                                   Sidste turnering uden sponsor?

                 b:              Klubturneringer:

                                                   Allan og Gunner trækker sig?

                                                   Dog vil Gunner forsætte med Greensome.

               C:              Regionsgolf forsætter som hidtil.

                 Punkt 9:   Sponsore:

                                 Div. Sponsorer gennemgås.

                 Punkt 10: Golfhæftet:

                                                    Klubben sælger nu golfhæftet.

                 Punkt 11:  Shoppen:

                                                    Bo efterlyser mere mandskab til betjening af shoppen.

                 Punkt 12: Bagskabe:

                                                     John Paulsen optæller skabene til Tom.

                   Punkt 13: Evt:         

                                                     Ingenting

  

                 ref. Kay

 

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00