Vælg en side

DGU Etikette

DGU Etikette


Afsnit I – Etikette; opførsel på banen

Introduktion


Dette afsnit giver retningslinier for den måde, hvorpå golf bør

spilles. Hvis disse retningslinier følges, vil alle spillere få den

maksimale fornøjelse af spillet. Det overordnede princip er, at

hensyn altid bør vises over for andre på banen.

Spillets ånd

Golf spilles for det meste uden at der er en dommer til stede.

Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige

intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille

efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og

udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede

de er. Dette er golfspillets ånd.

Sikkerhed

Spillere bør sikre sig, at ingen står tæt ved, eller i øvrigt

risikerer at blive ramt af køllen, bolden eller af sten, kviste og

lignende, når de udfører et slag eller prøvesving.

Spillere bør ikke spille, før spillerne foran er uden for

rækkevidde.

Spillere bør altid varsko greenkeepere i nærheden eller foran,

når de skal udføre et slag, der kunne bringe dem i fare.

Hvis en spiller slår en bold i en retning, hvor der er fare for at

ramme nogen, bør han øjeblikkeligt råbe et advarselsråb. Det

traditionelle advarselsråb i sådanne situationer er ”fore”.

Hensyn til andre spillere

Ingen forstyrrelse

Spillere bør altid udvise hensyn over for andre spillere på

banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller

unødvendig støj.

Spillere bør sikre sig, at intet elektronisk apparat medbragt på

banen forstyrrer andre spillere.

På teestedet bør en spiller ikke tee’e sin bold op, før det er hans

tur til at spille.

Spillere bør ikke stå tæt ved eller direkte bag ved bolden eller

bag ved hullet, når en spiller skal til at spille.

På green

På green bør spillerne ikke træde på en anden spillers puttelinie

eller kaste en skygge på denne linie, når han skal spille.

Spillere bør blive på eller tæt ved green, indtil alle i gruppen

har spillet i hul.

At føre score

I slagspil bør markøren – om nødvendigt – undervejs til næste

teested kontrollere scoren med spilleren og føre den på

scorekortet.

Spilletempo

Spil i godt tempo og hold trit

Spillere bør spille i et raskt tempo. Komiteen kan fastsætte

retningslinier for spilletempo, som alle spillere bør følge.

Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran.

Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør

den opfordre gruppen bagved til at gå igennem; uanset hvor

mange spillere der er i denne gruppe. Hvis en gruppe ikke har

tabt et helt hul, men det er klart, at gruppen bagved kan spille

hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til

at gå igennem.

Vær parat til at spille

Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur.

Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres

udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green

og mod næste teested. Når spillet af et hul er afsluttet, bør spillerne

omgående forlade greenen.

Tabt bold

Hvis en spiller tror, at hans bold kan være tabt andre steder

end i en vandhazard eller er out of bounds, bør han spille en

provisorisk bold for at spare tid.

Spillere, der søger efter en bold, bør vinke spillerne i gruppen

bagved igennem, så snart det står dem klart, at bolden ikke let

kan findes. De bør ikke søge i fem minutter, før de vinker igennem.

Når de har tilladt gruppen bagved at gå igennem, bør de

ikke fortsætte spillet, før gruppen har passeret og er uden for

rækkevidde.

Fortrinsret på banen

Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret

på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst

gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en

gruppe, der ikke spiller en fuld runde. Begrebet ”gruppe” omfatter

også en enlig spiller.

Omsorg for banen

Bunkers

Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle

fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem, som

andre har lavet tæt derved. Hvis der er en rive inden for en rimelig

afstand fra bunkeren, bør riven anvendes til dette formål.

Udbedring af opslåede græstørv, boldnedslagsmærker og

skader forårsaget af golfsko

Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved

at slå græstørv op, og sørge for, at enhver skade på greenen,

forårsaget af en bolds nedslag, udbedres omhyggeligt – uanset

om det er forårsaget af spilleren selv. Når alle spillere i gruppen

har færdigspillet hullet, bør der foretages udbedring af alle

skader på greenen, som er forårsaget af golfsko.

Forebyggelse af unødig skade

Spillere bør undgå at forårsage skade på banen ved at slå

græstørv op under prøvesving eller ved af slå køllen ned i

jorden i vrede eller af anden årsag.

Spillere bør sikre sig, at der ikke forårsages skade, når bags

eller flagstangen lægges på greenen.

For at undgå skade på hullet bør spillere og caddier ikke stå for

tæt på hullet samt være forsigtige ved håndtering af flagstangen

og opsamling af bolden fra hullet. Et køllehoved bør ikke

anvendes til at samle bolden op af hullet.

Spillerne bør ikke læne sig op ad en kølle på green, navnlig ikke

når bolden tages op af hullet.

Flagstangen bør sættes omhyggeligt tilbage i hullet, før spillerne

forlader greenen.

Lokale påbud vedr. brugen af golfbiler bør nøje overholdes.

Konklusion : Straf for overtrædelse

Hvis spillere følger retningslinierne i dette afsnit, vil det gøre

spillet mere fornøjeligt for alle.

Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinier under

en runde eller over en længere periode til skade for andre,

anbefales det, at Komiteen overvejer at idømme denne spiller

en passende disciplinær sanktion. En sådan sanktion kunne

f.eks. omfatte et spilleforbud på banen i en begrænset periode

eller i et bestemt antal turneringer. Dette anses som berettiget

for at tilgodese flertallet af golfspillere, som ønsker at spille i

overensstemmelse med disse retningslinier.

I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten, kan Komiteen diskvalificere

en spiller iht. Regel 33-7.

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00