Vælg en side

Generelle Turneringsregler

MENSALGÅRD GOLFKLUB

TURNERINGSUDVALGET

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER

Nedenstående generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer arrangeret af Mensalgård Golfklub, hvis ikke andet er beskrevet i turneringspropositionerne:

Regler: Alle turneringer afvikles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews’ regler, samt de til enhver tid gældende lokalregler.
   
Tilmelding: Tilmeldingsliste og turneringspropositioner opslås 3 uger før turneringen. Der kræves registreret handicap for tilmelding til klubturneringer. Tilmeldingsfrist er kl. 16, 5 dage før turneringen. (d.v.s. tirsdag før en turnering søndag).
Efter erhvervelse af handicap skal man, for at kunne deltage i en turnering, have opnået eller være sat til et handicap på max. 50, og mindst have afleveret 1 scorekort med kvalificeret markør. Det må forventes, at der er begrænsning i deltagerantallet.
   
Eftertilmelding: Turneringsledelsen afgør, om eftertilmeldte kan indplaceres på startlisten i tilfælde af plads.
   
Afbud: Ved afbud efter tilmeldingsfristen, men seneste en time før tee-off, betales der matchfee, men ingen yderligere repressalier.
   
Udeblivelse: Udeblivelse uden afbud: Matchfee skal betales, og spilleren udelukkes fra de næste 2 turneringer i klubben, med undtagelse af klubmesterskaberne. Udeblivelse, samt manglende betaling af matchfee, medfører udelukkelse for deltagelse i turneringer, indtil matchfee er betalt, samt udelukkelse for deltagelse i de næste 2 turneringer i klubben, dette omfatter også klubmesterskaberne
   
Mødetid: Spillere skal være klar til at slå ud på teestedet til den angivne starttid i henhold til Regel 6-3.
   
Restance: Spillere i restance kan ikke deltage i klubbens turneringer.
   
Placeringer: I tilfælde af lige resultater afgøres placeringen således:
Slagspil: Spiller med laveste handicap vinder, hvis fortsat lige så omspil til vinder er fundet. Ved spil fra scratch foretages omspil indtil en vinder er fundet. Turneringsledelsen udpeger de huller der anvendes ved omspil

Stableford: Laveste handicap vinder, ved lige så omspil til vinder er fundet. Turneringsledelsen udpeger de huller der anvendes ved omspil
Hulspil: Spillet fortsættes indtil en vinder er fundet.

   
Scorekort: Det er turneringsdeltagerens ansvar at udfylde sit scorekort med korrek-te oplysninger i god tid inden turneringsstart.
Alle scorekort skal afleveres efter turneringens afslutningen, også i for-bindelse med no return, i modsat fald betragtes det som misligholdelse.
Ved andre spilleformer end stableford, skal scorekort der afleveres for en turnering være udfyldt med stablefordpoint.
I alle slagspilsturneringer skal spilles til det antal slag der passer til spil-lernes handicap, selv om præmierne uddeles efter reduceret handicap
Turneringsledelsen kan undtagelsesvis (baneforhold eller andet) beslutte at turneringen ikke er handicap regulerende
   
Teested: Herrer spiller fra gul tee og damer fra rød tee. Juniorer følger seniorer. Henholdsvis gul herre (drenge) rød dame (piger).
   
Nærmest flaget: Hvis der er en ”nærmest flaget” præmie, måles der fra hulkant til et markeringsmærke bag på bolden. Det er et krav at bolden er på greenen.
Der markeres først, bolden spilles og der måles bagefter.
   
Længste drive: Hvis der er en ”længste drive” præmie, er det et krav, at bolden er på fairway.
   
Præmier: Præmier udleveres til spillere, der er tilstede ved præmieoverrækkelsen. Hvis spilleren ikke er til stede, går præmien til næste spiller i resultat-rækkefølgen. Placeringen bibeholdes.
   
Turneringslederen: Turneringslederen er kompetent til at træffe alle afgørelser i alle spørgsmål vedrørende turneringen. Turneringsudvalget kan udpege en dommer til at dømme i regelspørgsmål.
   
Træning før turneringer: Det er tilladt at anvende øveområde d.v.s: ,Par 3 bane, putting-green, slagnet og indspils ring før en turnering.
   
Mobiltelefoner: Mobiltelefoner skal være slukket på banen under hele turneringen samt ved 1. teested, med mindre det på forhånd er aftalt med turneringsledelsen. Undladelse medfører diskvalifikation.
   
Hjælpemidler: Der må ikke anvendes caddie eller persontransporterende midler (der kan dispenseres grundet sygdom)

Der må anvendes måleudstyr der kun kan måle afstand.

Mensalgård Golfklub

DGU Klub nr. 136

Strandvej 25, Gudmindrup
4573 Højby
Tlf: 59 64 24 00